Италия: президент Ferrari S.p.A. уходит в отставку

You are here: