Япония: Kawasaki Construction Machinery вошла в состав Hitachi Construction Machinery

You are here: