Италия: полиция пришла с обысками в офисы Volkswagen AG и Automobili Lamborghini S.p.A.

You are here: